• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

סוגי פקידות

הבהרה

על-אף כי האמור כאן הינו בלשון נקבה הכתבה מתייחסת כמובן לשני המינים.

המילה 'פקידה' היא מילה כללית המתארת תפקידבעל 'תפקידי משנה' רבים.

לצד עבודת הפקידות ה"כללית" ישנה התמחות מסויימת הנדרשת מאותה פקידה,   כך לדוגמא 'פקידת הנהלת חשבונות' הינה מי שנושא הנהלת החשבונות מתרכז אצלה ועל כן על פקידה זו להיות בעלת כשרים ויכולות ספיציפיות.

לפניכם סוגי תפקידים שונים:   (רשימה חלקית)

פקידה כללית

פקידת קבלה

פקידת ביטוח

פקידת רישוי

פקידה טכנית

פקידת שיווק ומכירות

פקידת דואר

פקידת מודיעין

פקידת הוצאה לפועל

פקידת הנהלת חשבונות

לחצו כאן על מנת לקרוא על פקידות עם ערך מוסף

 

 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4