• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

פקידות עם ערך מוסף

הבהרה

על-אף כי האמור כאן הינו בלשון נקבה הכתבה מתייחסת כמובן לשני המינים

פעם כשלקוח היה פונה אלינו ל Money-Maker ומבקש פקידה ידענו מייד מה הלקוח מחפש:  הוא חיפש פקידה שתראה ייצוגית, שתדע להיות אשת שיחה הן ברמה המקצועית הן ברמת ההתנהלות היום-יומית.

אך הזמנים השתנו ויותר ויותר בעלי חברות מבינים כי כיוון והתחרות גדלה ועימה גם דרישות השוק הרי שאי-אפשר להמשיך ולהסתפק ב "סתם פקידה" אלא שיש צורך לחפש כל הזמן פקידה שתוכל לתת "ערך-מוסף" גבוה יותר לחברה .

במילים "ערך-מוסף" הכוונה היא כי אם כל אדם מגיע כשהוא חמוש ביכולות אישיות כאלו או אחרות וכן בניסיון כזה או אחר התוצאה היא כי לכל עובד/ת יש משהו  המייחד דווקא אותו.

למשל:  אדם שהינו בעל יכולת גראפית גבוה מהרגיל עשוי להיות לעזר כאשר יש צורך במשרה שהאוריינטציה שלה מצריכה זאת,  או למשל מישהי שעבדה בחברה כעוזרת במחלקת רכב עשויה להישתלב טוב יותר בחברה העוסקת ברכבים ממישהי לא רקע דומה.

לכן איפה חיפוש פקידה יכול להיעשות בצורה מושכלת תוך כדיאיפיון המשרה והתייחסות לאו דווקא לדרישות הרגילות אלא גם בהתייחס לערכים המוספים הנדרשים.

לחצו כאן כדי לקרוא על סוגי הפקידות השונים.

 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4