• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • Mainbody Dark Theme
 • Mainbody Light Theme
 • Layout: 2 Left columns + Mainbody
 • Layout: Mainbody + 2 Right columns

תפקידי מזכירה

 

הבהרה

על-אף כי האמור כאן הינו בלשון נקבה הכתבה מתייחסת כמובן לשני המינים

ראשית, הנה התייחסות האתר המצויין  ויקיפדיה לתפקיד מזכירה

ציטוט

" מזכיר הוא עיסוק שלו משמעויות אחדות. במשמעות הנפוצה זהו עובד העוסק בענייני המנהלה של ארגון או אחת מיחידותיו.

מזכיר - עובד מנהלה

מזכיר הוא עובד העוסק בענייני המנהלה של ארגון או אחת מיחידותיו. תפקידי המזכיר כוללים, בין היתר:

 • תיאום פגישות בארגון ומחוצה לו. בעבר הצריכה פעילות זו שימוש ביומנים מנייר, אך מסוף המאה העשרים נעשה תיאום זה בעיקר באמצעות יומן אלקטרוני, כגון אאוטלוק.

 • טיפול במידע המגיע למשרד (מיון, הפצה, קטלוג, תיוק וכו').

 • הדפסת תכתובת משרדית לסוגיה: פרוטוקולים של ישיבות, דואר יוצא וכדומה. בעבר שימשה למטרה זו מכונת כתיבה, שהוחלפה בסוף המאה העשרים במעבד תמלילים.

 • הכנתם של חדרי ישיבות, ובפרט הכנת תקרובת ליושבים בהם.

 • קבלת שיחות טלפון אל היחידה הארגונית, ובפרט אל מנהלה, ומתן מענה להן או הפנייתן לגורם המתאים. פונקציה זו הביאה לכך שהמשיבון כונה "מזכירה אלקטרונית", אך שם שנזנח כיוון שאינו תקין פוליטית.

כיום, בניגוד לעבר, רבות מבין העוסקים במקצוע זה הן נשים, עד כדי שהמילה "מזכיר", המציינת גבר העוסק במקצוע זה, נדירה יחסית (בישראל מקובלת העסקת גברים במקצוע זה במגזר החרדי, במקומות שבהם לא תדרוך כף רגלה של אישה). חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר הפליה מטעמי מין. המקפידים על הוראה זו מציינים במודעת "דרושים" את הנוסח "דרוש/ה מזכיר/ה" (ראו גוגל), הפונה אל בני שני המינים. עם זאת, נפוצות גם מודעות המציינות "דרושה מזכירה" (ראו גוגל)"

סוף ציטוט

לחצו כאן על מנת להגיע לויקיפדיה לקטע המקורי

סוגימזכירות:

מזכירה רפואית

מזכירה משפטית

מזכירה אישית

מזכירה כלית

 

 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4